WARUNKI PRZYJĘCIA

przez | 4 marca 2021

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO SZKOŁY JEST DOSTARCZENIE:

– ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
– ORYGINAŁU WYNIKÓW EGZAMINÓW,
-TRZECH ZDJĘĆ – podpisanych ołówkiem na odwrocie.

W razie niespełnienia tych warunków osoba zakwalifikowana do przyjęcia,
będzie usunięta z listy.

Kandydaci do Technikum Zawodowego nr 2 – Skierowania na badania do lekarza medycyny pracy będą wydawane przy dostarczeniu przez kandydata, oryginału zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty.