PLANY NAUCZANIA

przez | 4 marca 2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ROK SZKOLNY 2021/2022

Plan nauczania klasy 1A o profilu humanistyczno-psychologicznym

Przedmiot nauczaniaKlasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4Razem
język polski444416
język angielski333413
język niemiecki22228
filozofia1   1
historia22228
wos11 13
matematyka343515
fizyka112 4
chemia121 4
biologia121 4
geografia121 4
informatyka111 3
przedsiębiorczość 11 2
edukacja dla bezpieczeństwa1   1
wychowanie fizyczne333312
godzina z wychowawcą11114
rozszerzony język polski22228
rozszerzona historia11226
rozszerzony język angielski11226
elementy publicystyki i psychologii mediów 11 2
religia22228
wychowanie do życia w rodzinie14r14r14r  
doradztwo zawodowe10r    
RAZEM303229 91

Plan nauczania klasy 1B o profilu humanistyczno-medialnym

Przedmiot nauczaniaKlasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4Razem
język polski444416
język angielski333413
język niemiecki22228
filozofia1   1
historia22228
wos11 13
matematyka343515
fizyka112 4
chemia121 4
biologia121 4
geografia121 4
informatyka111 3
przedsiębiorczość 11 2
edukacja dla bezpieczeństwa1   1
wychowanie fizyczne333312
godzina z wychowawcą11114
rozszerzony język polski22228
rozszerzona historia11226
rozszerzony język angielski11226
warsztaty medialne 11 2
religia22228
wychowanie do życia w rodzinie14r14r14r  
doradztwo zawodowe10r    
RAZEM303229 91

Plan nauczania klasy 1C o profilu politechnicznym

Przedmiot nauczaniaKlasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4Razem
język polski444416
język angielski333413
język niemiecki22228
filozofia1   1
historia22228
wos11  2
matematyka343414
fizyka11215
chemia121 4
biologia121 4
geografia121 4
informatyka111 3
przedsiębiorczość 11 2
edukacja dla bezpieczeństwa1   1
wychowanie fizyczne333312
godzina z wychowawcą11114
rozszerzona matematyka21227
rozszerzona fizyka12227
rozszerzony język angielski11226
warsztaty fizyka112
religia22228
wychowanie do życia w rodzinie14r14r14r  
doradztwo zawodowe10r    
RAZEM303229 91

Plan nauczania klasy 1D o profilu biologiczno-chemicznym

Przedmiot nauczaniaKlasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4Razem
język polski444416
język angielski333413
język niemiecki22228
filozofia1   1
historia22228
wos11  2
matematyka343414
fizyka112 4
chemia121 4
biologia121 4
geografia121 4
informatyka111 3
przedsiębiorczość 11 2
edukacja dla bezpieczeństwa1   1
wychowanie fizyczne333312
godzina z wychowawcą11114
rozszerzona biologia12328
rozszerzona chemia22228
rozszerzony język angielski11226
religia22228
wychowanie do życia w rodzinie14r14r14r  
doradztwo zawodowe10r    
RAZEM303229 91

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Plan nauczania klasy 1TI

Przedmiot nauczaniaKlasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4Klasa 5Razem
język polski3333416
język angielski2234415
język niemiecki222118
filozofia1    1
historia222118
wos   112
przedsiębiorczość 11  2
matematyka2233414
fizyka  22 4
chemia1111 4
biologia1111 4
geografia  22 4
informatyka111 14
przedsiębiorczość 11  2
edukacja dla bezpieczeństwa1    1
wychowanie fizyczne3333 12
godzina z wychowawcą111115
rozszerzona matematyka112228
religia222228
wychowanie do życia w rodzinie14r14r14r   
doradztwo zawodowe10r     
BHP1     
KSiOP – kompetencje społecznie i organizacja pracy zespołowej   1 1
zawodowy język angielski   2 2
DGwBINF – działalność gospodarcza w branży informatycznej 11  2
UTK – urządzenia techniki komputerowej111  3
SO – systemy operacyjne111  3
SK – sieci komputerowe111  3
WiA – witryny i aplikacje   112
SBD – systemy baz danych   1 1
PAI – programowanie aplikacji internetowych111  3
EUTK – eksploatacja urządzeń techniki komputerowej22   4
ASISO – administracja siecią i systemami operacyjnymi233  8
ELSK – eksploatacja lokalnych sieci komputerowych223  7
TiABD – tworzenie i administracja baz danych   224
ADiM – aplikacje desktopowe i mobilne 11215
TSiAI – tworzenie stron i aplikacji internetowych   437
praktyka zawodowa 5   5
RAZEM36,6342,4139,413831187,45