REKRUTACJA 2021-2022

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia będą opublikowane
22 07.2021 (czwartek) o godzinie 10.00 na:

 • stronie http://rekrutacja.2lo.pl,
 • w Elektronicznym Systemie Naboru – po zalogowaniu się na swoje konto,
 • przed szkołą na wywieszonych listach.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO SZKOŁY JEST DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW:
– ŚWIADECTWA,
– WYNIKÓW EGZAMINÓW,
oraz trzech zdjęć.
W razie niespełnienia tych warunków osoba zakwalifikowana do przyjęcia,
będzie usunięta z listy.

Kandydaci do Technikum Zawodowego nr 2 – Skierowania na badania do lekarza medycyny pracy będą wydawane przy dostarczeniu przez kandydata, oryginału zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

 • Wysoka zdawalność na egzaminie dojrzałości
 • Certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości
 • Nowoczesne pracownie przedmiotowe
 • Dostępna dla wszystkich wewnętrzna sieć WiFi
 • Telewizja Sienkiewicz TV
 • Szkolna Gazeta ŁOMOT
 • Koło Teatralne MORALITET
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Ciekawe inicjatywy
 • Koło dziennikarskie
 • Dyskusyjny Klub Filmowy
 • Koło młodych biologów
 • Koło chemików
 • Koło żeglarskie
 • Koło matematyczne
 • Koło żeglarskie
 • Koło robotyki
 • Koło Paramedic
 • Koło CARITAS
 • Koło grafiki i multimediów 3D