REKRUTACJA 2024-2025

OBEJRZYJ FILM ABYŚ POPRAWNIE ZŁOŻYŁ DOKUMENTY
SYSTEM REKRUTACJI JEST TAKI SAM OD WIELU LAT

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082,) podaje do publicznej wiadomości wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/25:


W klasie humanistyczno – psychologiczno – medialnej
liczba punktów rekrutacyjnych będzie wyliczana z przedmiotów:
język polski, matematyka, historia, język angielski.

W klasie politechnicznej
liczba punktów rekrutacyjnych będzie wyliczana z przedmiotów:
język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

W klasie biologiczno – chemicznej
liczba punktów rekrutacyjnych będzie wyliczana z przedmiotów:
język polski, matematyka, biologia, chemia.

W klasie technik informatyk
liczba punktów rekrutacyjnych będzie wyliczana z przedmiotów:
język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Nauczane języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki.