Miesięczne archiwum: marzec 2021

WARUNKI PRZYJĘCIA

przez | 4 marca 2021

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO SZKOŁY JEST DOSTARCZENIE: – ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,– ORYGINAŁU WYNIKÓW EGZAMINÓW,-TRZECH ZDJĘĆ – podpisanych ołówkiem na odwrocie. W razie niespełnienia tych warunków osoba zakwalifikowana do przyjęcia, będzie usunięta z listy. Kandydaci do Technikum Zawodowego nr 2 – Skierowania na badania do lekarza medycyny pracy będą wydawane przy dostarczeniu przez kandydata, oryginału… Czytaj dalej »

PRZEDMIOTY PRZELICZANE

przez | 4 marca 2021

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu  w roku szkolnym 2023-2024 Wykaz_Przedmiotow_Przeliczanych.pdf

PLANY NAUCZANIA

przez | 4 marca 2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ROK SZKOLNY 2021/2022 Plan nauczania klasy 1A o profilu humanistyczno-psychologicznym Przedmiot nauczania Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Razem język polski 4 4 4 4 16 język angielski 3 3 3 4 13 język niemiecki 2 2 2 2 8 filozofia… Czytaj dalej »

WYKAZ KONKURSÓW

przez | 4 marca 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Wykaz_Zawodow_Wiedzy_2023-2024.pdf