1a Humanistyczno – Psychologiczna

Klasa 1A z rozszerzonym językiem angielskim

 Wybierz tę klasę, jeśli interesuje Cię ludzka psychika, chcesz zgłębiać tajniki umysłu ludzkiego, badać mechanizmy ludzkich zachowań, rozwinąć umiejętności interpersonalne, lepiej rozumieć siebie i innych, a także lubisz literaturę i języki obce
OPIS KLASYKlasa jest objęta Honorowym Patronatem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Tutaj nie tylko poszerzysz swoją wiedzę humanistyczną, poznasz podstawy pedagogiki, psychologii rozwojowej  i społecznej, nauczysz się  rozpoznawać potrzeby swoje i innych, ale także będziesz mógł uczestniczyć w ciekawych zajęciach i warsztatach organizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami psychologicznymi i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONEjęzyk polski, język angielski, historia          
PRZEDMIOTY DODATKOWEPodstawy psychologii i pedagogiki
KIERUNKI STUDIÓWpsychologia, kryminologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, filozofia, filologia polska, angielska, niemiecka, oligofrenopedagogika, historia, administracja, komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, public relations,  coaching, zarządzanie zasobami ludzkimi, medioznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia, filologia polska, angielska, niemiecka, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, filmoznawstwo, studia artystyczne, stosunki międzynarodowe, administracja, europeistyka, zarządzanie kulturą, public realations,  wiedza o teatrze, edytorstwo,  animacja kultury