Profile klas

PROFILE KLAS PO GIMNAZJUM

  • humanistyczno-psychologiczno-medialna

(przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia)

przedmioty dodatkowe: podstawy psychologii i pedagogiki, warsztaty dziennikarskie; przedmioty uzupełniające: przyroda)

  • politechniczna

(przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka, język angielski; przedmioty uzupełniające: warsztaty matematyczno-fizyczne)

  • biologiczno-chemiczna

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

przedmioty dodatkowe: pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia matematyczno-fizyczna, konwersatorium językowe

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo)

  • technik informatykw czteroletnim Technikum Informatycznym

(przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka)

 

PROFILE KLAS PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

  • humanistyczno-psychologiczno-medialna

(przedmioty rozszerzone: język polski, historia)

przedmioty dodatkowe: podstawy psychologii i pedagogiki, elementy kultury języka i filozofii)

  • politechniczna

(przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka; przedmioty dodatkowe: warsztaty matematyczno-fizyczne)

  • biologiczno-chemiczna

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

przedmioty dodatkowe: pracownia biologiczno-chemiczna, warsztaty matematyczno-fizyczna)

  • technik informatykw pięcioletnim Technikum Informatycznym

(przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka)

2019  / 2020 - www.2lo.pl, szkola@2lo.pl, tel. 94 3523264, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg,